Natalia Schiewe-Kopyra

 

Jestem dyplomowanym psychologiem i psychoterapeutą, pracuje w nurcie integracyjnym, dopasowując technikę i podejście terapeutyczne do każdego Pacjenta. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi i młodzieżą. Wykształcona zostałam w dialogu pomiędzy nurtem psychodynamicznym oraz nurtem humanistycznym. Uczestniczyłam także w szkoleniach na temat terapii przez zabawę (play therapy). Bazując na podstawach terapii humanistycznej, uważam, że empatia, akceptacja i bezwarunkowe pozytywne nastawienie do słuchania Klienta są kluczowe aby stworzyć relacje. Moje wykształcenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pozwala mi zrozumieć korzenie i kształtowanie się procesów psychologicznych, oraz to jak łączą się one z obecnymi uczuciami i zachowaniami.

Uważam, że w pracy terapeutycznej najważniejsze jest stworzenie bezpiecznej – pełnej empatii i zrozumienia – relacji.
Moją największą motywacją do pracy jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Oferuję bezpieczne, nieoceniające środowisko i pełne zaangażowanie w proces terapeutyczny. Praca z dziećmi i młodzieżą jest moją pasją, a towarzyszenie im w rozwoju i odkrywaniu samych siebie i świata największym przywilejem.

W trosce o jakość mojej pracy, korzystam z regularnej superwizji.

Szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie
Studiowałam psychologię na uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu, następnie na uniwersytecie Edynburskim ukończyłam studia doktoranckie z zakresu psychoterapii.

Pracowałam profesjonalnie zarówno z dziećmi jaki i z dorosłymi. Przez kilka lat pracowałem jako terapeuta z indywidualnymi dorosłymi Klientami w poradniach w Edynburgu- były to między innymi PF Counseling Service (gdzie pracowałem również jako manager), Feniks, Health All Round. Jednocześnie prowadziłam swoją prywatną praktykę. Pracowałam również terapeutycznie z dziećmi w ramach Terapii Poprzez Zabawę (Play Therapy) oraz wolontaryjnje w wielu innych wymiarach.

Prowadzę terapię również po angielsku.

——————————————————-

I am a qualified psychologist and psychotherapist, I work in integrative way, adjusting the technique and therapeutic approach to each individual. I have experience in therapeutic work with both adults, children, and young people. I was educated in the dialogue between the psychodynamic and person-centered approach to psychotherapy. I have also attended training courses in play therapy. As a qualified professional, I will use the Person Centred therapeutic conditions of empathy, acceptance and unconditional positive regard to listen to you and Psychodynamic therapeutic interventions to understand the roots and formation of your psychological processes and thinking about underlying issues and exploring how they may link to why you feel and act the way you do.

I believe that the most important thing in therapeutic work is to create a safe and empathic relationship. My greatest motivation to work is the willingness to help other people. Whatever your struggle, I can offer you a safe, non-judgmental experience and a wholehearted commitment to the therapeutic process. Working with children and young people is my passion. Accompanying them in their process of growth and development as well as getting to know themselves and the world is a greasy privilege.

In order to ensure the highest quality of work, I attend regular supervision sessions.

Training, qualifications & experience
I studied psychology at the Heriot-Watt University in Edinburgh, then I completed postgraduate studies in psychotherapy at the University of Edinburgh where I have recently completed a professional doctorate degree.

I have worked professionally with both children and adults. For several years, I worked as a counsellor with individual adult clients at a few counselling centres in Edinburgh. Those included the PF Counselling Service (where I have also worked as a manager), Feniks, Health All Round. Simultaneously, I have run a private practice. I have also worked therapeutically with children in a play therapy setting and worked with children in a variety of voluntary organizations.