Mateusz Kolaszkiewicz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, edukatorem. Swoją przygodę z dziećmi rozpocząłem w demokratycznej szkole „Stacja Brochów” we Wrocławiu jako opiekun i edukator. To właśnie tam zrozumiałem jak bardzo ważne jest dawać przestrzeń dziecku i słuchać aktywnie jego emocjonalnego języka, pasji, szanować zabawę jako podstawowe narzędzie komunikacji ze światem i samorozwoju. 
 
W międzyczasie ukończyłem dwuletnie szkolenie systemowej terapii rodzin (Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie) oraz kurs psychologii analitycznej a następnie psychoterapii jungowskiej (Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej). Pierwsze szkolenie pozwoliło mi zwracać uwagę na dziecko i nastolatka jako na ważny element systemu rodzinnego a drugi kurs dał mi podstawy do ćwiczenia terapeutycznej postawy nieoceniającej, integrowania wiedzy pochodzącej z kultury ludzkiej z psychopatologią oraz samorozwojem. Pojąłem jak bardzo ważny w procesie zdrowienia jest spontaniczny proces twórczy, wymiana myśli i obrazów.
 
Poza pracą jako psychoterapeuta miałem okazję pracować z osobami z niepełnosprawnościami jako asystent osoby niepełnosprawnej. Moje doświadczenie kliniczne, począwszy od staży (Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn”, Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego) osadzało się na pracy z nastolatkami i ich rodzicami indywidualnie oraz w grupach W Fundacji „Praesterno”. Znaczącym doświadczeniem była również praca z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka oraz rodzinnymi pogotowiami opiekuńczymi na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowskim Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu przy Stowarzyszeniu Siemacha. Tam właśnie mogłem doświadczyć trudności dzieci dotkniętych traumą relacyjną oraz pracować z nimi diagnostycznie i terapeutycznie.
 
Od 7 lat prowadzę również własną praktykę, gdzie pracują także z osobami dorosłymi. W pracy superwizuję się regularnie. Uczęszczam na konferencje, piszę artykuły, śledzę literature. Jestem terapeutą zrzeszonym, pracę swoją opieram na przestrzeganiu zasad etyki Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej I Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą. Obecnie przystępuje do całościowego szkolenia na Certyfikowanego Terapeutę Zabawą organizowanego przez PTTZ.
 
W pracy ważne jest dla mnie słuchanie i rozumienie. Każda osoba (mała czy duża) jest tak samo ważna, interesująca i znacząca. Każdy ma w sobie potencjał zdrowienia. W terapii staram się szanować ten indywidualny potencjał, jego rytm, tempo i charakter. Zapraszam!