Joanna Szymańska


Jestem doktorem psychologii, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.
Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, obecnie jestem w trakcie 4letniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

W swojej pracy opieram się na założeniach terapeutycznego paradygmatu systemowego i psychodynamicznego.
Moja droga zawodowa w szczególny sposób związana jest z pracą z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.
Już w czasie studiów zaczęłam pracę z młodzieżą we wrocławskim Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej, następnie doświadczenie zdobywałam między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Zespole Terapii Rodzin Ośrodka Neuromed, czy pracując z dziećmi objętymi pieczą zastępczą we wrocławskim oddziale Krakowskiego Instytutu Psychoterapii.

Wierzę, że spotkanie terapeutyczne może stać się doświadczeniem, które wspiera i leczy. Pracując zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi nieustannie odkrywam zasoby, dynamizm i potencjał tkwiące w drugim człowieku. Dbając o jakość świadczonej pomocy poddaję swoją pracę regularnej superwizji.