Agnieszka Kudryńska – Le Tulzo

 
Dyplom psychologa uzyskałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam całościowe, czteroletnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego i Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem także członkiem Sekcji Naukowej PTP.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (praca w placówce opiekuńczo – wychowawczej, szkole, Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz przy różnych projektach mających na celu aktywizację społeczną i zawodową).
 
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia (obecnie) oraz Krakowskim Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu, prowadząc psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży oraz
współprowadząc terapie rodzinne i grupy socjoterapeutyczne, a także w ramach stażu w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Praca z ludźmi jest moją pasją. Wierzę, że każdy posiada zasoby i potencjał zdrowienia, będąc wysłuchanym, zrozumianym i przy pomocy pomagającego. Szczególnie ważna jest dla mnie praca z młodym człowiekiem i możliwość towarzyszenia mu w rozwoju. Terapię prowadzę głównie w podejściu psychodynamicznym, w oparciu o relację terapeutyczną między pacjentem a terapeutą, koncentrując się na szukaniu źródeł cierpienia, nie tylko usuwaniu jego objawów. Korzystam też z innych metod i paradygmatów (m.in. systemowego, play therapy) i dopasowuję podejście indywidualnie, w zależności od potrzeby i zgłaszanych problemów. W trosce o jakość pracy, swoje działania terapeutyczne poddaję superwizji. Kieruję się kodeksem etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zależności od potrzeby i zgłaszanych problemów. W trosce o jakość pracy, swoje działania terapeutyczne poddaję superwizji. Kieruję się kodeksem etycznym psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.