Psychoterapia dziecięca - Robert Kordoński

Robert Kordoński

Jestem psychotraumatologiem i psychoterapeutą Gestalt w trakcie szkolenia. Skończyłem psychologię pozytywną na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończyłem Trening Komunikacji Neuroafektywnej (NAC)- Intensywny Trening NVC w Szkole Empatii i Dialogu w Warszawie.
Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą  oraz członkiem Association for Play Therapy. W mojej pracy kieruję się zasadami terapii zabawą skoncentrowanej na dziecku (Child-Centered Play Therapy) oraz Gestalt Play Therapy.
 
Jestem ciekawy spotkania z człowiekiem. W życiu stawiam na komunikację, relacje i edukację. Uważam, że na każdą relację można spojrzeć z innego punktu widzenia. Towarzyszę młodym ludziom w ciekawym i wyzwalającym procesie odnajdywania siebie. 
Przestrzegam Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Zabawą a swoją pracę poddaję stałej superwizji.
Praktykę prowadzę również w Centrum Terapii Zabawą w Warszawie.